Mentorstøtte & socialrådgiver

Mentor og socialrådgivning 

Har du brug for en personlig håndholdt mentor eller støtte/kontaktperson, hvor vi følger op på din situation løbende, så lad mig høre fra dig.

Jeg laver gerne særligt tilrettelagte forløb, hvor jeg efter behov inddrager min erfaring som socialrådgiver.


Vi kan både mødes ude i byen på et neutralt sted, tale i telefon sammen eller mødes online.

Alt efter hvad du foretrækker.

Jeg er uddannet socialrådgiver, hvormed jeg i mange år har hjulpet og støttet mennesker,

der af forskellige årsager ikke har haft det godt, har været udfordret eller særlig udsat.


Som socialrådgiver er jeg uddannet i problemløsning udfra et holistisk syn.

Jeg har mere end 20 års erfaring med udredning og problemløsning, konflikthåndtering, juridisk støtte og vejledning, rådgivning og mentoring, sorg og krise, samtalebehandling mv.


Bl.a. har jeg i en del år været beskæftiget indenfor misbrugsområdet,

primært alkoholmisbrugere.

Dels har jeg i mange år arbejdet med belastede og udsatte familier, børn og unge i mistrivsel. 

Derudover har jeg i en længere årrække været ansat indenfor sygehusområdet,

hvor jeg har været i berøring med mange forskellige patientgrupper.

Jeg har indgående erfaring i at navigere i det offentlige system på tværs af lovgivning.


I dag arbejder fortsat 2 dage om ugen som socialrådgiver.

Jeg er ansat på  Hospice Sønderjylland i Haderslev, hvor jeg dels rådgiver og vejleder patienter og pårørende med udgangspunkt i den sociale lovgivning, dels tilbyder jeg psykosocialt støtte i forhold til sorg og krise.


Det er særdeles meningsfyldt for mig at stille mig til rådighed for denne gruppe af patienter og deres pårørende.

unsplash