Til virksomheder

"Work Life Balance" som virksomhedsaftale 

"Work Life Balance"


B-Coaching tilbyder virksomhedsaftaler, hvor Brita fast kommer på virksomheden aftalte dage om måneden á 3 timer. Brita yder individuel coaching til medarbejdere i forhold til "Work Life Balance".

"Work Life Balance" coaching forebygger stress og mistrivsel. 


At arbejdspladsen investerer i "Work Life Balance" til deres medarbejdere beror på en forståelse af, at vi er hele mennesker, der ikke altid er i stand til at fragmentere os i henholdsvis et arbejdsliv og et privatliv.

Belastende omstændigheder og kriser i vores privat liv kan nemlig være svære at lægge fra os, når vi er på arbejde.

Vi afviser det eller tier ofte om det, men det vil for langt de fleste optage vores sind og fjerne noget fokus og engagement fra arbejdet.

Vores arbejdsevne kommer under pres.


Tilsvarende kan vi i privatlivet være belastet af særlige arbejdsmæssige omstændigheder, der fjerner vores nærvær og tapper vores energi og livsglæde. Det påvirker vores trivsel i privatlivet, og kan foranledige konflikter og ufred i vores nære relationer.

En stressreaktion skelner ikke imellem det private og det arbejdsrelaterede, og ofte er det et samspil.


"Work Life Balance" taler ind i den holistiske bæredygtighedsbegreb, idet flere virksomheder er begyndt at fokusere på den 3 dobbelte bundlinje, hvor de også  medregner det sociale og miljømæssige i deres økonomiske bundlinje. 

Social bæredygtighed lægger vægt på den menneskelige faktor, som afgørende for at kunne realisere et bæredygtigt samfund.

Der fødes f.eks. færre børn i dag,  og der forsvinder flere og flere ud af arbejdsmarkedet på grund af øget pres, stress og sygdom.

Det handler om bevidst at støtte og passe bedre på de menneskelige ressourcer og indirekte de fremtidige genrationer, og dermed sikre den fremtidige arbejdskraft.


Coaching i forhold til "Work Life Balance" kan være et led i at yde den nødvendige støtte og hjælp til medarbejderne i svære stunder for at genskabe balance, herunder forebygge stress, fravær og mistrivsel.

Medarbejderne vælger frit, hvad de ønsker at at tale om.

Det kan både handle om noget arbejdsmæssigt, men også noget privat og personligt.
Samtalerne er 100 % fortrolige. Virksomheden involveres kun efter aftale med medarbejderen.

Coaching kan også foregå online som et videomøde.


Pris for 3 timer:

1.800,- eksl. moms  + kørselsomkostninger

 

"Enneagrammet"


"Enneagrammet" er et kort afgrænset forløb, som kan  inkorporeres i virksomhedsaftalen.

Det beror på holdundervisning med adgang til en projektor eller en stor TV skærm

Det forløber over nogle gange +  evt. opfølgning. Frivillighed er at foretrække.  


Første del er en introduktion til Enneagrammet og de 9 Enneagramtyper.

I forlængelse af introduktionen arbejder alle på at finde frem til den type, de hver især relaterer sig til i Enneagrammet.

Det foregår i selvvalgte grupper.

Som støtteredskab udleveres en mini Enneagramtest, som består af 2 spørgsmål med 3 svarmuligheder.

Tidsrammen for første del 4-6 timer. 


Anden del omhandler en introduktion til typernes psykologiske "formel".

Faktum er at alle typer har både stærke og svage sider, da de bevæger sig på flere niveauer afhængig af om de er i balance eller i ubalance.

Niveauerne omtales også som de sunde og usunde niveauer. 

Enneagrammet er et stærkt og banebrydende værktøj til at fremme udvikling og styrke trivsel. 

Trivsel og balance er grobund for at kunne udleve ens fulde potentialer.

På anden del arbejder grupperne med udvikling med afsæt i typernes psykologiske kodninger.

Der dannes nye grupper, hvor de inddeles efter type.

Gruppearbejde handler bl.a. om at drøfte typens "benspænd" i livet, som kan udledes af "formlen".

Tidsrammen for anden del er 3-4 timer.  


En introduktionspris uden opfølgning: 6.000 kr. eksl. moms + kørselsomkostninger.


Evt. opfølgning aftales individuelt og afregnes særskilt.


"ENNEAGRAMMET" tilbydes også i individuel form som et online videomøde.

unsplash