Coachuddannelsen er ACTP godkendt af ICF.


Coachuddannelsen hos Sofia Manning er ACTP-akkrediteret (Accredited Coach Training Program) af ICF, der har det højest rangerede internationale akkrediterings-system. 

ACTP godkendelsen er den højeste godkendelse, man kan opnå internationalt og fungerer som et kvalitetsstempel for uddannelsesstedet i forhold til både det faglige niveau og den etiske standard.

Med andre ord lever uddannelsen op til en række skrappe krav, der er lavet for at sikre kvaliteten.


  For at opnå en ACTP-akkrediteringen skal man nemlig leve op til alle nedenstående krav:

  • Minimum 125 timers coach specifik uddannelse - hos Sofia manning får du hele 155 godkendte undervisningstimer!

  • Uddannelse i alle ICF kernekompetencerne og ICF’s etiske regler på PCC niveau

  • Minimum 6 observerede coach sessioner

  • 10 mentorcoaching timer med kvalificeret ICF certificeret coach

  • Alle coach-specifikke undervisere, mentorer og eksaminatorer er ICF certificerede coaches

  • En omfattende afsluttende eksamen som bedømmer den studerendes coaching kompetencer på PCC niveau.

  • Vedrørende ACTP godkendelse, læs mere på: https://sofiamanning.dk/coachuddannelse-kvalitet