Certificering ACTP

Coachuddannelsen er ACTP godkendt af ICF

Mastercoach uddannelsen hos Sofia Manning er ACTP-akkrediteret (Accredited Coach Training Program) af ICF, der har det højest rangerede internationale akkrediterings-system.

ACTP godkendelsen er den højeste godkendelse, man kan opnå internationalt og fungerer som et kvalitetsstempel for uddannelsesstedet i forhold til både det faglige niveau og den etiske standard.

Med andre ord lever uddannelsen op til en række skrappe krav, der er lavet for at sikre kvaliteten.