Om Brita

At udleve mine drømme og ønsker blev affødt af 

mit livs krise 


Mit navn er Brita Iversen og jeg har startet virksomheden "B-Coaching". 

 

Jeg er uddannet Life & Business Coach og Mastercoach fra Sofia Manning, der har introduceret coaching i Danmark, og er førende indenfor coaching.

Jeg har som mastercoach specialiseret mig indenfor intuitiv coaching, stresscoaching samt i "Enneagrammet".

Jeg har siden videreudviklet mig indenfor Enneagrammet.

 

Min baggrund er socialrådgiver, hvormed jeg altid har arbejdet med mennesker, der af forskellige årsager har mistrives, været udfordret eller særlig udsat.

Som socialrådgiver er jeg uddannet i problemløsning udfra et holistisk syn. Jeg har mere end 20 års erfaring med udredning og problemløsning samt rådgivning, vejledning og behandling.  

Ønsket om at arbejde med mennesker startede ganske tidligt. Hele mit arbejdsliv har jeg været drevet af at forstå mennesker, som en vigtig forudsætning for at kunne hjælpe dem.

Jeg har med nysgerrighed og engagement beskæftiget mig med forskellige områder gennem mere end 20 år.


Et faktum var, at jeg gennem alle årene havde følt mig mere eller mindre presset. 

Jo mere presset, jo mere energi brugte jeg og jo stærkere løb jeg.  

Jeg prøvede at holde mig på sporet, men min krop "larmede" mere og mere. 

Til sidst røg jeg ud over kanten med det resultat, at jeg blev alvorlig stressramt.

Det var startskuddet til en lang proces i forhold til at genfinde mig selv i en ny "form".

Jeg var under forandring om jeg ville eller ej. Jeg kunne ikke gå tilbage. Jeg stod ved en skillevej. Hver gang jeg prøvede at gå tilbage til det vanlige og velkendte, oplevede jeg tilbagefald. 

Jeg følte mig magtesløs og ernorm sorgfyldt. 

Efterhånden blev jeg for alvor klar over, at jeg måtte gå nye veje og dermed træde nye spor.

At opleve stress er ikke kun noget udefrakommende erfarede jeg. Det handlede også om noget inde i mig.


Min personlige rejse 


I dag står det helt klart for mig, hvordan jeg overhørte og tilsidesatte det, jeg i mit indre vidste var sandt for mig. Noget inde i mig krævede en forandring, men forandringen var umiddelbart forbundet med utryghed, usikkerhed og frygt. Vejen var fyldt med forhindringer.  

 

Jeg lod mig i årevis aflede med det resultat, at presset blot tog til i styrke.  

Denne form for provokation, stress og sygdom har været min vej hen imod det sted, hvor jeg er i dag. Indtil jeg blev ramt af stress navigerede jeg i langt højere grad efter nogle ubevidste overbevisninger og nogle værdier, jeg havde med mig fra mit barndomshjem. De har formet mig og været min ubevidste drivkraft. Som en slags programmering med et sæt leveregler. De værdier og leveregler var en form for mindset, og udgjorde dermed nogle pejlemærker, som jeg først rigtig har fået øje på senere. De kom til udtryk gennem mine vaner og mønstre, og udgjorde en slags autopilot. De var tillært tidligt i livet og var helt indgroede.   

Disse vaner og mønstre har været brugbare tidligt i livet, hvor jeg udviklede disse mønstre, men de er ikke holdbare hele livet, da vi forandrer os. Gamle mønstere og overbevisninger kan spænde ben for os. Det tærer på energien og humøret og er langsomt opslidende.  


"Enneagrammet" - der omhandler 9 forskellige persontyper - var for mig banebrydende. Enneagrammet spejlede mig fuldstændig. Jeg følte mig genkendt. Enneagrammet satte ord på hvem jeg var, som jeg aldrig selv havde været i stand til. Den gav mig en hel særlig indsigt på flere niveauer. Det var som at holde et spejl op foran mig, idet det var formuleret så præcist og rammende, som jeg ikke selv havde været i stand til.

Jeg tillader mig at sige, at Enneagrammet er en slags psykologi på formel. Det kan forekomme ret forenklet og unuanceret. Der skal jo selvfølgelig være plads til det individuelle, men det har givet mig klarhed og retning i mit liv. Jeg betragter det som vores psykologiske landkort. 


I dag føler jeg mig langt bedre i stand til at håndtere de uhensigtmæssige og saboterende mønstre, når de dukker op. Jeg ved, hvad der er på spil. Jeg favner min frygt og min "indre kritiske stemme" anderledes kærligt. 

Jeg føler mig enormt beriget og taknemmelig, idet jeg oplever at være langt mere autentisk og i entegritet med mig selv. Det føles befriende.  


I takt med min personlige udvikling løsnede min krop gradvist op.


Min læring og mit fortsatte engagement i andre mennesker var anledningen til, at jeg opstartede egen virksomhed sideløbende med, at jeg 2 dage om ugen arbejder som socialrådgiver på Hospice i Sønderjylland, jf. www.hospicesoenderjylland.dk


Mine værdier, min vision og mission

 

Min vision er at hjælpe mennesker til personlig udvikling på en nænsom og respektfuld måde, så mennesker kan leve balanceret og frigjort. 

Vejen frem handler om at være oprigtig nysgerrig og undersøgende. Det handler om at træde nye spor.

Min overordnede mission er at højne den positive og kærlige energi blandt mennesker, herunder øge vores tolerance og rummelighed.  

Det handler om at åbne vores sind, så vi bliver i stand til at se tingene i et større perspektiv.