At udleve mine drømmer og ønsker blev affødt af mit livs krise. 


Jeg er uddannet Life & Business Coach og Mastercoach fra Sofia Manning. 

Sofia Manning er førende indenfor coaching. Sofia Manning har introduceret coaching i Danmark. 

Mastercoach uddannelsen er en overbygning, hvor jeg har specialiseret mig indenfor intuitiv coaching, stresscoaching samt i "Enneagrammet".

Jeg har siden videreudviklet mig indenfor Enneagrammet, da det er et enormt stærkt "værktøj" i forhold til selvudvikling/personlig udvikling.

 

Min baggrund er socialrådgiver, hvormed jeg altid har arbejdet med mennesker, der af forskellige årsager har mistrives, været udfordret eller særlig udsat.

Som socialrådgiver er jeg uddannet i problemløsning udfra et holistisk syn. Jeg har mere end 20 års erfaring med udredning og problemløsning samt rådgivning, vejledning og behandling.  

Ønsket om at arbejde med mennesker startede ganske tidligt. Som ganske ung var jeg slet ikke i tvivl om min uddannelsesretning. Jeg ville uddanne mig til socialrådgiver. Hele mit arbejdsliv har jeg været drevet af at forstå mennesker, som en vigtig forudsætning for at kunne hjælpe dem.


Jeg har med nysgerrighed og engagement beskæftiget mig med forskellige områder gennem 20 år. Det gik rigtigt godt i mange år, men med årene følte jeg mig tiltagende presset.                         

Jo mere presset, jo mere energi brugte jeg og jo stærkere løb jeg.  

Det prøvede at holde mig på sporet, men min krop "larmede" mere og mere gennem årene. Jeg balancerede på kanten, hvor jeg opsøgte mange behandlere for at behandle mine symptomer, men det forløste ingenting, og jeg fortsatte i det samme spor. 

Til sidst røg jeg ud over kanten med det resultat, at jeg blev alvorlig stressramt.


Problemet var, at jeg vidste ikke bedre på det tidspunkt. 

"I bagklogskabens klare lys" kan jeg se alle signalerne. Det var også en provokation, som en slags opråb i forhold til hvad jeg tillod. 

Mit liv havde tidligere budt på modgang, store forandringer, sorg og krise, herunder en skilsmisse, men denne gang var det anderledes, da min krop fysisk "lammede" mig.


Det var startskuddet til en lang proces i forhold til at genfinde mig selv i en ny "form".

Jeg var under forandring om jeg ville eller ej. Jeg kunne ikke gå tilbage. Jeg stod ved en skillevej. Hver gang jeg prøvede at gå tilbage til det vanlige og velkendte, oplevede jeg tilbagefald. 

Jeg følte mig magtesløs og ernorm sorgfyldt. 

Efterhånden blev jeg for alvor klar over, at jeg måtte gå nye veje og dermed træde nye spor.


"Enneagrammet" - der omhandler 9 forskellige persontyper - var for mig banebrydende. Enneagrammet spejlede mig fuldstændig. Jeg følte mig genkendt. Enneagrammet satte ord på hvem jeg var, som jeg aldrig selv havde været i stand til. Den gav mig en hel særlig indsigt på flere niveauer.


Min personlige rejse 


I dag står det helt klart for mig, hvordan jeg overhørte og tilsidesatte det, jeg i mit indre vidste var sandt for mig. Noget inde i mig krævede en forandring, men forandringen var umiddelbart forbundet med utryghed, usikkerhed og frygt. Vejen var fyldt med forhindringer.  Forhindringer, som jeg idag anser som styrkeprøvelser. Livet vil for os alle bestå af nogle styrkeprøver. 

 

Jeg lod mig i årevis aflede med det resultat, at presset blot tog til i styrke.  

Som tidligere beskrevet har denne form for provokation, stress og sygdom været min vej hen imod det sted, hvor jeg er i dag. Indtil jeg blev ramt af stress navigerede jeg i langt højere grad efter nogle ubevidste overbevisninger og nogle værdier, jeg havde med mig fra mit barndomshjem. De har formet mig og været min ubevidste drivkraft. Som en slags programmering med et sæt leveregler. De værdier og leveregler var en form for mindset, og udgjorde dermed nogle pejlemærker, som jeg først rigtig har fået øje på senere. De kom til udtryk gennem mine vaner og mønstre, og udgjorde en slags autopilot. De var tillært tidligt i livet og var helt indgroede.   

Disse vaner og mønstre har været brugbare tidligt i livet, hvor jeg udviklede disse mønstre, men de er ikke holdbare hele livet, da vi forandrer os. Gamle mønstere og overbevisninger kan spænde ben for os. Det tærer på energien og humøret og er langsomt opslidende.  


I dag føler jeg mig langt bedre i stand til at håndtere de uhensigtmæssige og saboterende mønstre, når de dukker op. Jeg ved, hvad der er på spil. Jeg favner min frygt og min "indre kritiske stemme" anderledes kærligt. 

Jeg føler mig enormt beriget og taknemmelig, idet jeg oplever at være langt mere autentisk og i entegritet med mig selv. Det føles befriende.  


I takt med min personlige udvikling løsnede min krop gradvist op. Smerter en voldsom energikrævende, og påvirker i høj grad livskvaliteten. For mig er mine spændinger og smerter mit barometer.

I smerten er der for mig en påmindelse og en læring.


Mine værdier, min vision og mission

 

Min vision er at hjælpe det enkle menneske på en nænsom og kærlig måde, til at være oprigtig nysgerrig og undersøgende i forhold til hvad der driver dem af gamle tillærte mønstre og overbevisninger. At de holder sig vågne og bevidste og dermed er mere oprigtig tilstede i vores eget liv. At udvikle os og danne nye spor er vejen til personlig frihed, lykke og kærlighed.


Min overordnede mission er at højne den positive og kærlige energi blandt mennesker, herunder øge vores tolerance og rummelighed.  

Det handler det om at åbne vores sind og bliver i stand til at se alting fra det ”højeste sted”. At vi er mere åbne og nysgerrige og mindre fastlåst i vores meninger og overbevisninger. 


 

Jeg kombinerer socialrådgivning og coaching


Jeg arbejder sideløbende 2 dage om ugen på "Hospice Sønderjylland" i Haderslev. 

Det er meningsfyldt at stille mig til rådighed for denne gruppe af patienter, der er ramt af livstruende sygdom samt deres pårørende. Jeg rådgiver og vejleder med udgangspunkt i den sociale lovgivning samt tilbyder psykosocialt støtte i forhold til sorg og krise.