Om Brita

Opstart af virksomhed

blev affødt af mit livs krise

B-Coaching er en “startup” virksomhed. Mit navn er Brita Iversen og jeg er founder og ene indehaver af virksomheden.


Jeg er uddannet Life & Business Coach og Mastercoach fra “Sofia Manning”.


Som mastercoach er jeg specialiseret indenfor intuitiv coaching, stresscoaching samt i "Enneagrammet". 


Jeg har - med "Enneagrammet" som værktøj - "knækket koden" til personlig udvikling, og viser vejen til menneskers fulde potentialer.

Jeg bruger en "One Page" formel, som jeg selv har udviklet i forhold til at kende vores indre psykologi.

Alt i formlen er bygget op omkring Enneagrammets visdom.

Min personlige historie

Min baggrund er en socialrådgiver uddannelse, hvormed jeg har arbejdet i mere end 25 år.

Som socialrådgiver er jeg uddannet i problemløsning udfra et holistisk syn.


For flere år siden oplevede jeg selv, hvordan det var at blive alvorlig ramt af stress. Jeg var sygemeldt i et år, hvorefter jeg kæmpede med resterne. Jeg havde svært ved at genfinde mig selv igen.

Min krop forblev i en grad af alarmberedskab, og jeg var langsomt i gang med at afvikle mig selv.

Langsomt indså jeg vigtigheden af, at genfinde mig selv i en "ny form", hvis jeg ville have et meningsfyldt liv.


Jeg begyndte min personlige udviklingsrejse ved at investere i min store drøm, da jeg også forestillede mig at bruge det professionelt.

Jeg påbegyndte coachuddannelsen ved "Sofia Manning".

Under min uddannelse stiftede jeg for første gang kendskab til "Enneagrammet" og de 9 persontyper. Det blev skelsættende. 

I Enneagrammet følte jeg mig genkendt, som jeg aldrig havde været i stand til at se mig selv, trods jeg professionelt havde beskæftiget mig med mennesker i mere end 25 år.

Det var et nuanceret spejl, jeg blev præsenteret for.

Jeg mærkede straks, det var sandt, hvorefter jeg begyndte at kikke mere dybt ind i den type, jeg relaterer mig til.


Jeg fortsatte hos "Sofia Manning" og tog uddannelsen som Mastercoach med speciale i "Enneagrammet". Henriette Claydon var på mit specialmodul min underviser og sidenhen min store inspirator. 


Over tid fandt jeg svar på alt, hvad jeg behøvede. Jeg forstod for alvor mit "DNA". Jeg forstod f.eks. betydningen af min opvækst.

Jeg fandt også mit absolutte benspænd i livet.

Jeg lærte min udviklingsvej at kende og hvordan den vej leder mig mod mine potentialer.


Jeg gik fra at føle mig særdeles magtesløs til at få fodfæste igen. Jeg er i dag dybt taknemmelig.


Jeg har altid været nysgerrig og undersøgende efter at forstå mennesker, og da jeg lærte Enneagrammet at kende, fik jeg den fulde forståelse af os som mennesker. Alt faldt på plads indeni mig. Det kombinerer psykologi og naturlove på fineste vis.


I dag arbejder jeg kombineret som socialrådgiver og som selvstændig coach.

"Enneagrammet" er omdrejningspunktet i min virksomhed, da Enneagrammet ligger mig utrolig meget på sinde.

Det er vigtigt for mig at videreformidle og coache i Enneagrammets visdom, så andre får tilsvarende stærke oplevelse med Enneagrammet.


Det fylder mig med oprigtig glæde og energi at kunne hjælpe andre med personlig udvikling eller som minimum at de finder en fornuftig balance i hverdagen.


Mine værdier, min vision og mission


Min vision er at hjælpe mennesker til personlig udvikling på en nænsom og respektfuld måde, så mennesker kan leve mere frigjort og i balance med sig og sine relationer.


Min overordnede mission er at højne den positive energi blandt mennesker og åbne  sindet. På den måde blive bedre i stand til at se tingene i et større perspektiv.