At udleve mine drømmer og ønsker blev affødt af mit livs krise. 


I dag er jeg uddannet både Life & Business Coach og Mastercoach fra Sofia Manning. 

Sofia Manning er førende indenfor coaching. Sofia Manning har introduceret coaching i Danmark. 

Mastercoach uddannelsen er en overbygning, hvor jeg har specialiseret mig indenfor intuitiv coaching, stresscoaching samt i "Enneagrammet".

 

Min baggrund er socialrådgiver, hvormed jeg altid har arbejdet med mennesker, der af forskellige årsager har mistrives, været udfordret eller særlig udsat.

Som socialrådgiver er jeg uddannet i problemløsning udfra et holistisk syn. Jeg har mere end 20 års erfaring med udredning og problemløsning samt rådgivning, vejledning og behandling.  

Ønsket om at arbejde med mennesker startede ganske tidligt. Som ganske ung var jeg slet ikke i tvivl om min uddannelsesretning. Jeg ville uddanne mig til socialrådgiver. 


Jeg har med nysgerrighed og engagement beskæftiget mig med forskellige områder gennem 20 år. Det gik godt i mange år, men jeg brugte også meget energi på det. Med årene følte jeg mig tiltagende presset. Jo mere presset, jo mere energi brugte jeg og jo stærkere løb jeg.  

Det handlede om at holde mig på sporet, men min krop "larmede" mere og mere gennem årene. Jeg balancerede på kanten, og jeg anede ikke mine levende råd. Jeg opsøgte mange behandlere gennem årene for at behandle mine fysiske symptomer, men det forløste ingenting, da jeg fortsatte i det samme spor. 

Til sidst røg jeg ud over kanten med det resultat, at jeg blev alvorlig stressramt.


Problemet var, at jeg vidste ikke bedre på det tidspunkt. 

"I bagklogskabens klare lys" kan jeg se alle signalerne. Det var også en provokation, som en slags opråb i forhold til hvad jeg tillod. 

Mit liv havde tidligere budt på modgang, store forandringer, sorg og krise, herunder en skilsmisse, men denne gang var det anderledes, da min krop fysisk "lammede" mig fuldstændigt. Jeg var nødtvunget til at tilbringe størstedelen af min tid på min yogamåtte. Jeg kunne ikke holde mig oprejst på grund af smerter.  


Det var startskuddet til en lang proces i forhold til at genfinde mig selv i en ny "form".

Jeg var under forandring om jeg ville eller ej. Jeg kunne ikke gå tilbage. Jeg stod ved en skillevej. Hver gang jeg prøvede at gå tilbage til det vanlige og velkendte, oplevede jeg tilbagefald. Tilbagefald i form af  at "ulykkerne" blev ved med at ramme mig. De ændrede blot form, men uanset hvad, pegede alt i samme retning. 

Jeg følte mig magtesløs og ernorm sorgfyldt. Jeg befandt mig i en slags "ingenmandsland", hvor jeg var søgende i alle retninger og på alle niveauer. Det var benhårdt. 

Efterhånden blev jeg for alvor klar over, at jeg måtte gå nye veje og dermed træde nye spor.


Langsomt i takt med ro og nærvær følte jeg mig fri til at lytte og lade mig guide af det, der også levede inde i mig. Jeg fik opbygget mere mod og tillid til selve processen, hvor jeg formåede at nedtone og "favne" usikkerheden og frygten for fremtiden. 

Det føltes pludselig særdeles vigtigt for mig at forfølge min ønsker og drømme. Min personlige rejse var begyndt, jf. nedenfor. 


Fra ikke at lytte - til at lytte!


Som socialrådgiver har jeg gennem årene været på mange kurser, men særligt et længerevarende kursus i coaching vækkede noget i mig.

Jeg formåede imidlertid ikke at holde fokus, og lod mig i lang tid aflede. 

Dog "såede det et frø" i mig, og lige siden det kursus i coaching har jeg været klar over, dybt i mit indre, at coaching var en del af min vej fremadrettet, men jeg blev ved med ubevidst at afvise det begrundet i frygt og usikkerhed. 

Pludselig en dag i min egen magtesløshed og ulykke stod vejen lysende klar for mig. Jeg måtte uddanne mig til coach i forhold til at få en ny vinkel på det, jeg allerede kunne.  Jeg brændte jo grundlæggende for mit fag. Målet var at kombinere nye værktøjer med al den eksisterende viden og erfaring, jeg havde oparbejdet gennem mere end 20 år.  

Jeg ville bringe min viden i spil på en ny måde, som føles hel anderledes frit, meningsfyldt og absolut rigtigt. Min prioritering blev pludselig ufravigelig, hvor det tidligere havde været en umulighed. Min plan var at tilegne mig nogle særlige værktøjer til at vinkle de udfordringer, vi mennesker fra tid til anden står med.   


Min personlige rejse 


Jeg var dog på det tidspunkt, hvor jeg startede uddannelsen, ikke klar over værdien af min egen personlige rejse. I min fantasi havde jeg slet ikke forestillet mig den form for bevidsthed eller indsigt i, hvad der driver mig.   

Tidligere har jeg opsøgt psykolog uden succes, så jeg havde slet ikke de forestillinger i forhold til, hvad personlig udvikling egentlig er. 

I dag har kombinationen af min viden, erfaring og personlig indsigt transformeret sig til en hel særlig visdom. Jeg har i mere end 2 år fordybet mig og uddannet mig i personlig udvikling. 

I dag står det helt klart for mig, hvordan jeg overhørte og tilsidesatte det, jeg i mit indre vidste var sandt for mig. Noget inde i mig krævede en forandring, men forandringen var umiddelbart forbundet med utryghed, usikkerhed og frygt. Vejen var fyldt med forhindringer.

Jeg lod mig i årevis aflede med det resultat, at presset blot tog til i styrke.  

Som tidligere beskrevet har denne form for provokation, stress og sygdom været min vej hen imod det sted, hvor jeg er i dag. Indtil jeg blev ramt af stress navigerede jeg i langt højere grad efter nogle ubevidste overbevisninger og nogle værdier, jeg havde med mig fra mit barndomshjem. De har formet mig og været min ubevidste drivkraft. Som en slags programmering med et sæt leveregler. De værdier og leveregler var en form for mindset, og udgjorde dermed nogle pejlemærker, som jeg først rigtig har fået øje på senere. De kom til udtryk gennem mine vaner og mønstre, og udgjorde en slags autopilot. De var tillært tidligt i livet og var helt indgroede.   

Disse vaner og mønstre har været brugbare tidligt i livet, hvor jeg udviklede disse mønstre, men de er ikke holdbare hele livet, da vi forandrer os. De gamle mønstere og overbevisninger tærer på energien og humøret og er langsomt opslidende.  


Da jeg blev ramt af stress, var jeg tvunget til ud fra et helbredsmæssigt perspektiv at gøre noget radikalt anderledes. Jeg lærte at være i nuet, mærke efter, lytte til og have tillid til min indre stemme; tage mig selv alvorlig på en ny måde, gå på opdagelse i min historie, min frygt, mine mønstre og mine overbevisninger. Ja, hele mit mindset. 

Det banede vej og åbnede min bevidsthed på et andet niveau, og i den forbindelse fandt jeg ud af, at jeg havde flere perspektiver til min rådighed. Jeg kunne ændre mit mindset. Med andre ord skiftede jeg langsomt spor eller briller, og jeg kunne begynde at agere anderledes. 

"Enneagrammet" - der omhandler 9 forskellige persontyper - var for mig banebrydende. Brikkerne i mit puslespil fandt pludselig sin plads og jeg fandt samtidigt, de mange brikker, der manglede.    

I dag føler jeg mig langt bedre i stand til at håndtere de uhensigtmæssige og saboterende mønstre, når de dukker op. Jeg ved, hvad der er på spil. Jeg favner min frygt og min "indre kritiske stemme" anderledes kærligt. 

Jeg føler mig enormt beriget og taknemmelig, idet jeg oplever at være langt mere autentisk og i entegritet med mig selv. Det føles i dag befriende, men det har været benhårdt. Jeg navigerer mere præcist ud fra et mere sammenhængende mindset. Derfor føler jeg mig også  anderledes rustet i forhold til at håndtere de fornemmelser, tanker og følelser, der kommer til mig fremadrettet. Det gør det nemmere at navigere.  Jeg er langt mere vågen og bevidst, og jeg kender min udviklingsvej. Det gør det lettere for mig at bryde disse mønstre og finde tilbage til min kerne. 


I takt med min personlige udvikling løsnede min krop gradvist op. Smerter en voldsom energikrævende. De påvirker ens livskvalitet. For mig er mine spændinger mit barometer.

I smerten er der for mig en påmindelse og en læring. 

Min personlige udvikling slutter aldrig. Vi vil alle til stadighed kæmpe mod gamle mønstre og overbevisninger, men jeg føler i dag i langt højere grad at være i personlig flow.   


Mine værdier, min mission og vision.

 

Min overordnede mission er at højne den positive og kærlige energi, herunder øge vores tolerance og rummelighed.  

Dels handler dels om at åbne vores sind og bliver i stand til at se alting fra det ”højeste sted”. At vi er mere åbne og nysgerrige og mindre fastlåst i vores meninger og overbevisninger. 

Dels handler det om den bevidsthed, at det ene eksisterer ikke uden det andet.

Hvis ikke vi kender til mørke, vil vi ikke vide, hvad lyset er.

Hvis ikke vi tør gå imod uro, krig og konflikter, ville vi ikke kende betydningen af fred og frihed.

 

Min vision er gennem coaching at hjælpe det enkle menneske på en nænsom og kærlig måde til at være oprigtig nysgerrig og undersøgende i forhold til hvad der driver dem af gamle tillærte mønstre og overbevisninger. At de holder sig vågne og bevidste og dermed er mere oprigtig tilstede i vores eget liv. At udvikle os og danne nye spor er vejen til personlig frihed, lykke og kærlighed. 


Jeg kombinerer socialrådgivning og coaching


I dag arbejder jeg sideløbende 2 dage om ugen på "Hospice Sønderjylland" i Haderslev. 

Det er meningsfyldt at stille mig til rådighed for denne gruppe af patienter, der er ramt af livstruende sygdom samt deres pårørende. Jeg rådgiver og vejleder med udgangspunkt i den sociale lovgivning samt tilbyder psykosocialt støtte i forhold til sorg og krise.