Om Brita

At udleve min drøm og starte min egen virksomhed blev affødt af mit livs krise

Mit navn er Brita Iversen og jeg er founder af virksomheden "B-Coaching".

B-Coaching er en "startup" virksomhed, og er enkelmandsejet. 


Jeg er uddannet Life & Business Coach og Mastercoach fra "Sofia Manning".

Som mastercoach har jeg specialiseret mig indenfor intuitiv coaching, stresscoaching samt i "Enneagrammet".


Efterfølgende har jeg videreudviklet mig indenfor Enneagrammet, da det var gennem Enneagrammet at jeg fandt de svar, jeg selv har søgt i årevis.

Enneagrammet var nemlig i stand til at tage højde for, at vi som mennesker er forskellige. 

Henriette Claydon fra "Enneagramakademiet" har været min underviser hos Sofia Manning, og hun er fortsat min kilde til lærdom og inspiration i forhold til Enneagrammet.

Min oprindelige baggrund er en socialrådgiver uddannelse, hvormed jeg har arbejdet i mere end 25 år.

Jeg er uddannet i problemløsning udfra et holistisk syn.

Med nysgerrighed og engagement har jeg beskæftiget mig med mange forskellige problemområder. Det har været mennesker, der af forskellige årsager har mistrives, været udfordret eller særlig udsat. Jeg har mere end 25 års erfaring, henholdsvis som socialrådgiver, behandler og konsulent. Overordnet har jeg arbejdet indenfor misbrugsområdet, sårbare børn og unge og deres familier samt som sygehussocialrådgiver.

I dag arbejder jeg stadig som socialrådgiver 2 dage om ugen på et Hospice, jf. www.hospicesoenderjylland.dk.

 

Ønsket om at gøre en forskel for mennesker startede ganske tidligt.


Et faktum er dog, at jeg gennem alle årene har følt mig mere eller mindre presset.

Jo mere presset, jo mere energi brugte jeg og jo stærkere løb jeg.

Jeg prøvede at holde mig på sporet, men min krop "larmede" mere og mere.

Til sidst havnede jeg i en situation, hvor udefrakommende faktorer pressede mig helt ud over kanten med det resultat, at jeg blev alvorlig stressramt.

Det var startskuddet til en lang proces i forhold til at genfinde mig selv i en ny "form".

Jeg var under forandring om jeg ville eller ej. Jeg kunne ikke gå tilbage. Jeg stod ved en skillevej. Hver gang jeg prøvede at gå tilbage til det vanlige og velkendte, oplevede jeg tilbagefald.

I min afmagt og sorg blev jeg for alvor klar over, at jeg måtte gå nye veje og dermed træde nye "spor".

At blive ramt af stress er ikke alene noget udefrakommende, erfarede jeg.

Det handlede også om nogle mønstre inde i mig, som jeg måtte forholde mig til.

Min personlige rejse

I dag står det helt klart for mig, hvordan jeg overhørte og tilsidesatte det, jeg i mit indre vidste var sandt for mig.

Noget inde i mig krævede en forandring, men forandringen var umiddelbart forbundet med utryghed, usikkerhed og frygt.

Vejen var fyldt med forhindringer.


Jeg lod mig i årevis aflede med det resultat, at presset blot tog til i styrke.

Denne form for provokation, stress og sygdom har været min vej hen imod det sted, hvor jeg er i dag.

Indtil jeg blev ramt af stress, navigerede jeg i langt højere grad efter nogle ubevidste værdier og overbevisninger. De udmøntes i nogle vaner og mønstre, og de bliver til en slags leveregler og pejlemærker i livet, som til sidst er helt indgroede.

Disse vaner og mønstre er brugbare i perioder af vores liv, men de er ikke holdbare hele livet.

Gamle mønstre og overbevisninger kan spænde ben for os, og er i længden opslidende.


"Enneagrammet" - der omhandler 9 forskellige persontyper - var for mig banebrydende. Jeg følte mig genkendt.

Enneagrammet satte ord på hvem jeg var, som jeg aldrig selv havde været i stand til. Den gav mig en hel særlig indsigt på flere niveauer.

Det var som at holde et spejl op foran mig, idet det var formuleret så præcist og rammende, som jeg ikke selv havde været i stand til.

Jeg tillader mig at sige, at Enneagrammet er en slags psykologi på formel. Det har givet mig klarhed og retning i mit liv.


I dag føler jeg mig langt bedre i stand til at håndtere de uhensigtsmæssige og saboterende mønstre, når de dukker op.

Jeg ved, hvad der er på spil. Jeg favner min frygt og min "indre kritiske stemme" anderledes kærligt.

Jeg føler mig enormt beriget og taknemmelig, idet jeg oplever at være langt mere autentisk og i integritet med mig selv.

Det føles befriende.


I takt med min personlige udvikling løsnede min krop gradvist op.


Min læring og mit fortsatte engagement i andre mennesker var anledningen til, at jeg opstartede egen virksomhed.

Mine værdier, min vision og mission


Min vision er at hjælpe mennesker til personlig udvikling på en nænsom og respektfuld måde, så mennesker kan leve balanceret og frigjort.

Vejen frem handler om at være oprigtig nysgerrig og undersøgende. Det handler om mod til at træde nye spor.

Min overordnede mission er at højne den positive og kærlige energi blandt mennesker, herunder øge vores tolerance og rummelighed.

Det handler om at åbne vores sind, så vi bliver i stand til at se tingene i et større perspektiv.

unsplash