Metode valg og tilgange


Grundstammen i coaching fra "Sofia Manning" er ”6 trinsmodellen”.                                         

Det omhandler allerførst en afklaring af din målsætning. 

Vi "skræller lag" af, indtil vi når frem til din endelig målsætning.

Vi arbejder med dine ubevidste forhindringer i forhold til dine tillærte vaner, mønstre og overbevisninger. 

Vi fordyber os i din motivation, herunder de afledte konsekvenser, såvel positive som negative. 

Vi taler mønsterbrud, det nye alternativ og den gode afslutning.

6 trinsmodellen er meget konkret og målbart. Det kaldes horisontal coaching.


Samtidigt er jeg uddannet mastercoach, hvormed jeg arbejder mere indgående med din bevidsthed. Her er selve processen ofte vigtigere end målet, da det er i processen de vigtige indsigter opstår.  Det kaldes vertikal coaching. 


Jeg bruger altid Enneagrammet, jf. www.b-coaching/Enneagrammet, som enten direkte værktøj eller "baggrundstæppe", da det for mig er et banebrydende redskab i forhold til selvudvikling.  Som mastercoach fra "Sofia Manning" har jeg specialiseret mig indenfor

  • Stress coaching 
  • Intuitiv coaching, hvilket betyder for dig, at jeg "inviterer" de indskydelser ind i samtalen, som kommer til mig, hvis du tillader. 
  • Coaching med "Enneagrammet" - Enneagrammet er et værktøj til at få indblik i baggrunden for, at vi mennesker opfører os, som vi gør. Den beskriver 9 forskellige personlighedstyper.