Metodevalg

Metodevalg 

Grundstammen i coaching fra "Sofia Manning" er "6-trinsmodellen”.

Det omhandler allerførst en afklaring af din målsætning.

Vi "skræller lag" af, indtil vi når frem til din endelig målsætning.

Vi arbejder med dine ubevidste forhindringer i forhold til dine tillærte vaner, mønstre og overbevisninger.

Vi fordyber os i din motivation, herunder de afledte konsekvenser, såvel positive som negative.

Vi taler mønsterbrud, det nye alternativ og den gode afslutning.

6 trinsmodellen er meget konkret og målbart. Det kaldes horisontal coaching.


Samtidigt er jeg uddannet mastercoach, hvormed jeg arbejder mere indgående med dine perspektiver.

Her er selve processen ofte vigtigere end målet, da det er i processen de vigtige indsigter opstår.

Det kaldes "vertikal" coaching.


Jeg bruger altid Enneagrammet, jf. www.b-coaching/Enneagrammet, som enten direkte værktøj eller "baggrundstæppe", da det for mig er et banebrydende redskab i forhold til selvudvikling.