Metode valg og tilgange


Grundstammen er ”6 trinsmodellen”.                                         

1 . trin omhandler din målsætning i form af hvad du ønsker at opnå. Vi "skræller lag" af, indtil vi når frem til din endelig målsætning.

Vi arbejder med dine forhindringer i forhold til dine tillærte vaner, mønstre og overbevisninger. 

Vi fordyber os i din motivation, herunder de afledte konsekvenser, såvel positive som negative. 

Vi taler mønsterbrud, det nye alternativ og den gode afslutning.

6 trinsmodellen er meget horisontal (som vandoverfladen).


I det jeg samtidigt er uddannet mastercoach arbejder jeg langt mere vertikalt. Med det menes at vi arbejder mere indgåeende med din bevidsthed. Processen viser sig ofte langt mere vigtigt end selv målet.   

Vi tager altid udgangspunkt i, hvad du ønsker at opnå, og vi går ikke længere, end du føler dig parat til.


Som mastercoach har jeg specialiseret mig indenfor

  • Stress coaching 
  • Intuitiv coaching, hvilket betyder for dig, at jeg "inviterer" de indskydelser ind i samtalen, som kommer til mig, hvis du tillader. 
  • Coaching med "Enneagrammet" - Enneagrammet er et værktøj til at få indblik i baggrunden for, at vi mennesker opfører os som vi gør. Den beskriver 9 forskellige personlighedstyper.