GDPR, tavshedspligt og etiske regler, jeg efterlever:


 • Behandle klienten kærligt, med respekt og med omsorg
 • Passe på persondata i henhold til Persondataforordningen
 • Ikke at opbevare identificerbare personoplysninger 
 • At al kontakt er omfattet af tavshedspligt, at notater anonymineres og opbevares på en sådan måde, at det fremmer fortrolighed og overholder gældende lov.
 • Være opmærksom på mine egne personlige problemer/egen tilstand, så det ikke forstyrrer min coaching.
 • Holde mig indenfor mine kompetenceområder
 • Henviser til andre behandlingstilbud, hvis der er tegn på enten misbrugsproblemer, psykiske eller psykiatriske problemstillinger, vold, trusler mv.
 • Opmærksom på min underretningspligt
 • Underrette relevante myndigheder, hvis min klient afslører at vil bringe sig selv eller andre i fare.
 • Respektere, at min klient ønsker at stoppe, men henvise til og fastholde den indgåede aftale omkring betaling.
 • Ikke at involvere mig personligt med min klient. Jeg er ansvarlig for at sætte passende grænser.


Vedrørende etiske regler, læs mere på: https://www.icfdanmark.dk/icf-denmark/etiske-regler/