Tavshedspligt og etiske regler

Tavshedspligt

og etiske regler, som jeg efterlever 


  • Behandle klienten med respekt og med omsorg
  • At al kontakt er omfattet af tavshedspligt, at notater anonymiseres og opbevares på en sådan måde, at det fremmer fortrolighed og overholder gældende lov.
  • Er opmærksom på mine egne personlige problemer/egen tilstand, så det ikke forstyrrer min coaching.
  • Holde mig indenfor mine kompetenceområder
  • Henvise til andre behandlingstilbud, hvis der er tegn på enten misbrugsproblemer, psykiske eller psykiatriske problemstillinger, vold, trusler mv.
  • Opmærksom på min underretningspligt
  • Underrette relevante myndigheder, hvis min klient afslører at ville bringe sig selv eller andre i fare.
  • Ikke at involvere mig personligt med min klient. Jeg er ansvarlig for at sætte passende grænser.


    Vedrørende etiske regler, læs mere på: https://www.icfdanmark.dk/icf-denmark/etiske-regler/