Hjælp til personlig udvikling 


Stresscoaching


Intuitiv coaching


Foredrag og coaching

i Enneagrammet og

de 9 persontyper 

"At føle sig presset"


 Vi vil alle opleve personlige udfordringer - mere eller mindre - som en del af livet.

De inviterer til vigtig læring og bidrager til vores udvikling. 

Undlader vi at forholde os hertil, er der risiko for, at det udvikler sig til 

enten stress, angst, depression eller andre livskriser over tid.


For at "finde vej" og mening i livet er det nødvendigt, at vi går på opdagelse i

vores vaner, mønstre og overbevisninger.      

De afspejler nemlig de mestringsstrategier,

vi tillærte os selv som børn - qua vores omstændigheder.

Vores omstændiger "formede" os, da de var nyttige på det tidspunkt -

og dermed hjalp os i situationen. Vi lavede et spor, som blev vores "vej."


I dag kan vores tidlige tillærte "form" opleves som "benspænd",

da vores liv på mange parametre er forandret.  

Er vi ikke opmærksomme og fortsætte i det samme spor hele livet,

kan vi på et tidspunkt komme til at føle os helt "afsporet". 


Ved at være nysgerrige og undersøgende i vores indre univers, 

er det gradvist muligt at få øje på nye veje at gå, som stemmer mere overens med, hvem vi er i dag. 


I dét øjeblik vi træffer beslutninger og handler i overensstemmelse med det,

vi egentlig ønsker os, da vil vi føle os fri, føle at vi lever mere autentisk

og i integritet med os selv.


Om Brita


Det er for mig en "gave" at gøre en positiv forskel for et andet menneske ved hjælp af bl.a. de coachende teknikker. For mig er det vigtigt at være beskæftiget med det, jeg brænder for og finder meningsfyldt. Det er en passion, der fylder mig med glæde og energi.   

Har du spørgsmål?


Du er meget velkommen til at kontakte mig. 

Jeg tilbyder en gratis uforpligtende og afklarende samtale online.