Enneagrammet

Lær Enneagrammet at kende

Enneagrammet er et banebrydende værktøj

i forhold til personlig udvikling.

Enneagrammet er ikke en ideologi, men en videnskab, der sigter mod at forstå os selv og andre. 

Det er en systemisk model, som beskriver 9 forskellige psykologiske perspektiver, deres indre motivationer og interaktion med omverdenen. 

Alle mennesker relaterer sig til en af de 9 perspektiver, som vi også kalder persontyper. 

Som model giver Enneagrammet os et indblik i baggrunden for, at vi mennesker opfører os, som vi gør.

Det er et værktøj, som hjælper os til at opleve og kende os selv på en meget dybere og objektiv måde, end vores hverdags selvopfattelse giver os mulighed for.

Det hjælper os til at forstå os selv i forskellige relationer.

Det medfører en højere grad af medfølelse og dermed rummelighed, både i forhold til os selv, men også overfor andre.


Fordi Enneagrammet er så komplekst, skaber den både en forståelse for typernes adfærd og den giver os en psykologisk forklaring på, hvorfor typerne opfører sig som de gør.

Den fortæller også noget om typernes individuelle beslutningsprocesser, ledelsesstil, konflikthåndtering- og stressmønstre, udviklingspotentialer og helt unikke talenter.

Enneagrammet er en form for katalog over menneskelig adfærd, og kan betragtes som psykologi på formel.

På en gang simpelt og enkelt, men samtidig enorm komplekst.

Enneagrammet er ældgammelt og bygger bl.a. på naturlove, som løbende er videreudviklet op gennem evolutionen,

bl.a. inspireret af Freud, der både var læge og psykolog.


At kende hvilken type i Enneagrammet, vi primært relaterer os til, er dog ikke alene målet.

Det er kun et delmål.

Det dybere formål er, at vi bliver en "bedre udgave" af os selv.

Samtidig skaber det glæde, balance og overskud.

Det handler om at højne vores bevidsthed og lære at bruge Enneagrammet som et personligt udviklingsværktøj.


Med Enneagrammet kan du opnå en tilstrækkelig selvindsigt og accept af dig selv, så du stille og roligt bliver et mere vågent menneske, der ikke er styret af gamle vaner, frygt, bekymring, automatiske reaktioner og impulsiv adfærd.

Det handler om at øge din bevidsthed, så du kan træde ud af din egen skygge og holde op med at stå i vejen for dig selv.


En af de store gaver i Enneagrammet er netop at vise dig, hvordan gamle og til tider fastlåste mønstre og overbevisninger er den største forhindring i dit liv til forhold til at kunne leve et mere frit og autentisk liv, hvor du udlever dit fulde potentiale.


Nedenfor er Enneagrammet illustreret med nogle rollebeskrivelser, som dog ikke skal tages bogstaveligt samt kan du finde lidt intro om hver af typerne. 

Det er  vigtigt at notere os, at vi er ikke vores type, men vi relaterer os til en type.

DE 9 ENNEAGRAMTYPER

TYPE 1

Perfektionisten, idealisten, underviseren, mentoren, advokaten, "politibetjenten".


1´ere er optaget af at ting bliver gjort ordentlig og korrekt, de har høje standarder, de bryder sig ikke om uorden. De er hårdtarbejdende, pligtopfyldende, samvittighedsfulde, velorganiserede og disciplinerede.

De er meget omhyggelige, punktlige og detaljeorienteret.

De motiveres af orden, struktur, standarder, forudsigelighed, retningslinjer, disciplin og kvalitet.

TYPE 2

Den betænksomme hjælper, giveren, tjeneren, samaritaneren, "martyren"


2´ere kommer med det reneste budskab, som er kærlighed.

De kaldes den betænksomme hjælper eller giveren.

2´ere er ofte meget udadvendte og sociale mennesker.

2´ere fremstår som omsorgsfulde og medfølende, de er gode til at mærke stemninger og hvordan andre har det, de er betænksomme, støttende, taler og lytter med empati, stiller gerne spørgsmål til andres velbefindende.

Deres store omsorg for andre gør, at de ofte bliver involveret i andres håb, drømme og behov.

TYPE 3

Udretteren, entreprenørtypen,

den resultatorienterede, performeren, "arbejdsnarkomanen".


3´ere er mennesker med ambitioner om at være den bedste.

De er ofte succesfulde, men de arbejder også benhårdt for at det lykkes.

De laver ofte ”to do” lister og er tidsoptimister, ser muligheder, er energiske, effektive, strategiske, målrettede og optimerende i forhold til ”working smarter, not hardere".

De udstråler selvsikkerhed. De er klædt på til succes, og omgiver sig gerne med statussymboler.

De taler overbevisende og opmuntrende. De er tillidsvækkende og omstillingsparate.

TYPE 4

Individualisten, kunstneren, den kreative, romantikeren, ”Drama queen”


4´ere er udtryksfulde. De ønsker et personligt præg.

I deres kommunikation taler de ud fra følelserne og humøret i dette øjeblik.

De er optaget af intense oplevelser og dybe følelser. De er beriget med en ekstra dimension i livet. De ser verden anderledes abstrakt og med langt flere nuancer,

Nogle går stille med dørene, hvor andre har brug for at udtrykke disse stærke følelser. De er derfor oftest kreative og skabende, poetiske, kunstneriske, litterære, musikalske mv.

De beundres af andre, når de evner at formidle deres indre rigdom, og dermed røre noget i andre.

TYPE 5

Iagttageren, tænkeren, udforskeren, specialisten, eksperten, "nørden"


5´ere identificerer sig med deres viden og videnskab. De har mest tillid til det, der kan forklares eller bevises. De er meget rationelle og logisk tænkende.

De bryder sig ikke om at blive overrasket. De er åbne, undersøgende, nysgerrige og fordomsfri for hele tiden at blive klogere og mere nuancerede.

De bruger meget tid på at iagttage og reflektere. 5´ere ønsker mere end nogle andre at finde ud af, hvorfor tingene er, som de er. De undrer sig, stiller spørgsmål og fordyber sig.

De vil gerne være sammen med andre om at udveksle viden og ideer. Det er for dem det kærlige. De kommunikerer ofte på et intellektuelt højt plan.

TYPE 6

Skeptikeren, loyalisten, realisten, vogteren, spejderen, problemløseren, "den kritiske".


6´ere har en undersøgende tilgang til livet. De stiller mange spørgsmål for at være forberedt og forudseende.

De er tilbøjelige til at overtænke og bekymre sig. De er derfor meget fornuftige, forsigtige og eftertænksomme, tjekker ting, undrer sig, er grundige og prøver at regne ting ud. De vil gerne være på forkant, de lægger planer og forbereder sig. De har brug for et sikkert fundament. De tiltrækkes derfor af normalitet, afgrænsede systemer, forudsigelighed, struktur, veldefinerede rammer og klare retningslinjer. De trives med vaner, rutiner og klare svar.

De bryder sig ikke om pludselige forandringer og for mange valgmuligheder.

De er disciplinerede, praktiske og forudser ofte mulige problemer, før de opstår.

6´erne er meget venlige, loyale, trofaste, stabile og pålidelige, og forsøger at opbygge sammenhæng og stabilitet i deres liv. De er både varme, humoristiske og hengivne overfor de mennesker, de knytter sig til.

De motiveres af tryghed, fællesskab og sammenhold.

TYPE 7

Eventyreren, livsnyderen, entusiasten, entertaineren, "klovnen".


7´ere har et ønske om at være glad, fri, tilfreds og fyldt op. De er livsnydere.

De er insisterende på at se det gode og positive i livet.

De er sociale og nyder selskab. De er underholdende af natur og tager ikke sig selv alt for alvorligt.

De er optimistiske og impulsive. De er kvikke, nysgerrige, igangsættende, spontane og risikovillige. De får ustandselig nye idéer. De fylder rummet med energi og tempo. De har et stort behov for stimuli og inspiration.

De kaldes bl.a. eventyrere, fordi de jagter særlige øjeblikke. De lever let livet i ”overhandlingsbanen”.

TYPE 8

Frontkæmperen, udfordreren, lederen, beskytteren, "magthaveren"


8´ere har en stærk udstråling. Andre lægger uundgåelig mærke til dem.

De er talende, ærlige og ligefremme. De siger tingene, som de er. De har en enorm energi, vitalitet og viljestyrke, som de bruger til enten at skabe forandringer med eller sætte deres præg med. De er selvstændige, beslutningsdygtige og har naturlige lederegenskaber.

TYPE 9

Fredselskeren, healeren, mægleren, den tilpassede, dagdrømmeren, "den anonyme"


9´ere er hensynsfulde, tålmodige, rummelige, respektfulde og overbærende, da de ser tingene fra flere perspektiver. De er optaget af at søge enighed og skabe fred og harmoni, både indeni og omkring sig. De er gode til at mægle mellem stridende parter og forsøger generelt at udglatte oprørte situationer.

De er ofte meget imødekommende og positivt indstillet.

Til dig der vil vide mere

Instinkterne og

de 27 undertyper

Udover vores type indeholder vores personlighed nogle iboende menneskelige instinkter, som sikrer at vi som menneske får opfyldt nogle grundlæggende behov i livet.

Vores instinkter er en del af vores menneskelige natur.

Vi kender i dag til 3 instinkter. Bygges instinkterne ovenpå Enneagramtyperne, så skaber det 3 varianter af hver type.

Derfor kaldes instinkterne også for de 27 undertyper.


Læs mere

Historien bag

Enneagrammet

Enneagram symbolet er meget gammelt, men ingen ved præcis hvor gammelt, men det antages at være mere end 2500 år gammelt.


Læs mere

"Enneagram pakken"

"Enneagram pakken" er et programlagt forløb, der handler om din personlige udviklingsrejse.

Du vil kort blive introduceret for Enneagrammet og de 9 persontyper, for efterfølgende at finde frem til hvilken type, du selv relaterer dig til.

Typen er afsæt for din personlige udviklingsrejse.


Læs mere

Kontakt

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig.

Via kontakt oplysninger får du adgang til yderligere information samt kan du booke en tid online.


Klik her

unsplash