Introduktion

KEND OG STØT DINE MEDARBEJDERE


med Enneagrammet og de 9 persontyper

som værktøj

Bliv introduceret til Enneagrammet
og de 9 forskellige personlighedsstrukturer

 • Du introduceres for de "store linjer" i Enneagrammet. At kende de 9 Enneagramtyper vil bibringe dig en større forståelse og rummelighed i dine relationer.
 • At kende Enneagramemt inviterer til, at du finder frem til hvilken type, du relaterer dig til i Enneagrammet.
 • Du bliver præsenteret for en mini Enneagramtest, som alligevel er forholdsvis nøjagtig. Den består af 2 spørgsmål, hvor du for hvert spørgsmål har 3 svarmuligheder. 
 • Typernes udviklingsniveauer gennemgås i form af sunde og usunde niveauer
 • Gennemgang af typernes værdisæt
 • Gennemgang af typernes udviklingspotentialer


Lær typernes bevægemønstre

og deres særlige udviklingsvej at kende

Enneagramtypens personlige udviklingsprofil i form af en ”One Page Formel” gennemgås.

Formlen viser de kodninger, der ligger i vores medfødte "DNA".

Alle typer indeholder både stærke sider og svage sider. 

Alle typer har iboende potentialer. 

 

Vores stærke sider er forudsigelige "overlevelsesstrategier", som et resultat af vores kodninger. Men de presser og stresser os.

Hvis ikke vi løbende er i stand til at justere vores strategier, slides vi op i længden.

Når vi er pressede og stressede, kommer vores svage sider til syne og vil dominere. 


Potentialerne udfolder sig kun, når vi er i trivsel og balance.

 

Ved gennemgang af "One Page Formlen" er fokusset på, hvordan vores indre psykologi fungerer.

Vi taler ind i typens udviklingsniveauer med udgangspunkt i, hvordan vi flytter os op på et højere og mere sundt niveau.  


Vi taler konkret om

 • Typens sårbarhed/frygtmønstre 
 • Typens ”Livstema”
 • Typens ”Benspænd” i livet.
 • ”Fælden” typen havner i
 • "Dødssynden" er, hvor typen fastlåser/ fikserer sig selv
 • Typens ”livslektie”
 • "Nøgle" begrebet
 • Typens "dyd"
 • Tips i hverdagen
 • "Skygge arbejde" - som et vigtigt udviklingsværktøj 
 • Hvordan påvirke typens ubalancer deres relationer, og hvordan opfatter andre typen, når de er pressede og i ubalance.
 • Typens potentialer
 • Typens ændrede værdisæt
unsplash