Virksomheds aftaler

B-Coaching 

VIRKSOMHEDS AFTALER


"WORK LIFE BALANCE"


Denne virksomhedsaftale er en aftale om, at "B-Coaching" fast kommer ud på virksomheden nogle aftalte dage om måneden á 4 timer og tilbyder coaching til medarbejdere i forhold til "Work Life Balance".

Coaching kan også foregå online som et videomøde. 


At arbejdspladsen investerer i "Work Life Balance" til deres medarbejdere beror på en forståelse af, at vi er hele mennesker, der ikke altid er i stand til at fragmentere os i henholdsvis et arbejdsliv og et privatliv.


Belastende omstændigheder og kriser i vores privat liv kan nemlig være svære at lægge fra os, når vi er på arbejde. Vi afviser det eller tier ofte om det, men det vil for langt de fleste optage vores sind og fjerne noget fokus og engagement fra arbejdet.

Vores arbejdsevne kommer under pres.


Tilsvarende kan vi i privatlivet være belastet af særlige arbejdsmæssige omstændigheder, der fjerner vores nærvær og tapper vores energi og livsglæde. Det påvirker vores trivsel i privatlivet, og kan foranledige konflikter og ufred i vores nære relationer.

En stressreaktion skelner ikke imellem det private og det arbejdsrelaterede, og ofte er det et samspil.


Lifecoaching i forhold til "Work Life Balance" kan være netop den støtte og hjælp, der er behov for i svære stunder for at genskabe balance, herunder forebygge stress, fravær og mistrivsel.


Medarbejderne vælger frit, hvad de ønsker at at tale om. Det kan både handle om noget arbejdsmæssigt, men også noget privat og personligt.
Samtalerne er 100 % fortrolige. Virksomheden involveres kun efter aftale med medarbejderen.


Pris:

3.000,- eksl. moms pr. dag + kørselsomkostninger

 

"ENNEAGRAMMET"


Denne virksomhedsaftale er et kort afgrænset forløb.

Det beror på holdundervisning, som forløber over nogle gange. Frivillighed er at foretrække.  

Forløbet indeholder 2 dele + evt. opfølgning.

Første del er en introduktion til Enneagrammet og de 9 Enneagramtyper.

I forlængelse af introduktionen arbejder alle på at finde frem til den type, de hver især relaterer sig til i Enneagrammet.

Det foregår i selvvalgte grupper.

Som støtteredskab udleveres en mini Enneagramtest, som består af 2 spørgsmål med 3 svarmuligheder.

Tidsrammen for første del 4-6 timer. 


Anden del omhandler en introduktion til typernes psykologiske "formel".

Faktum er at alle typer har både stærke og svage sider, da de bevæger sig på flere niveauer afhængig af om de er i balance ller i ubalance.

Niveauerne omtales også som de sunde og usunde niveauer. 

Enneagrammet er et stærkt og banebrydende værktøj til at fremme udvikling og styrke trivsel. 

Trivsel og balance er grobund for at kunne udleve ens fulde potentialer.

På anden del arbejder grupperne med udvikling med afsæt i typernes psykologiske kodninger.

Der dannes nye grupper, hvor de inddeles efter type.

Gruppearbejde handler bl.a. om at drøfte typens "benspænd" i livet, som kan udledes af "formlen".

Tidsrammen for anden del er 3-4 timer.  


En introduktionspris uden opfølgning: 6.000 kr. eksl. moms + kørselsomkostninger.


Evt. opfølgning aftales individuelt og afregnes særskilt.

"ENNEAGRAMMET" tilbydes også i individuel form som et online videomøde.