Enneagrammets historie

Enneagrammets historie og udvikling


Enneagram symbolet er meget gammelt, men ingen ved præcis hvor gammelt,

men det antages at være mere end 2500 år gammelt.


Det blev bragt til den vestlige verden og gjort tilgængeligt og kendt af

George Ivanovich Gurdjieff. Han var filosof og var optaget af, at mennesker ikke er bevidste

om sig selv og dermed lever deres liv i en tilstand af hypnotisk "vågen søvn".

Han var overbevidst om, at det var muligt at vågne op til en højere bevidsthedstilstand og

tjene vores formål som mennesker.

Gurdjieff døde i 1949. Han arbejdede ikke med typerne, da de 9 typer ikke på dette tidspunkt

var en udtalt del af Enneagrammet.


I dag har Enneagrammet gennemgået en enorm udvikling, og anvendes som et

indsigtsgivende værktøj til at forstå og oparbejde indsigt i os selv og hinanden.


Fordi Enneagrammet er så komplekst, skaber den både en forståelse for typernes adfærd og den giver os en psykologiske forklaring på, hvorfor typerne opfører sig som de gør. Den fortæller også noget om typernes individuelle beslutningsprocesser, ledelsesstil, konflikthåndtering- og stressmønstre, udviklingspotentialer og helt unikke talenter.


De 9 typer og niveauerne for selvindsigt er siden 1950’erne og frem til i dag blevet udviklet af og gennem store og indsigtsfulde tænkere og personligheder som Oscar Ichazo, Claudio Naranjo, Don Richard Riso og Russ Hudson.


Gurdjieff bragte tilbage i 1897 Enneagram-symbolet til vesten. Han har blandt andet introduceret symbolet for en række personer, som senere har undersøgt sammenhængene mellem symbolet og psykologiske mekanismer.

I 1919 etablerede han ’The Institute for Harmonious Development of Man’, hvor han blandt andet underviste i en række hellige/guddommelige danse og bevægelser med baggrund i Enneagrammet som en vej til at opnå indsigt og udvikling.


Oscar Ichazo var filosof og stiftede i 1968 "Arica Skolen", der tilbød en vej til selvindsigt gennem biologi, psykologi og fysik for at afklare den menneskelige bevidsthed med moderne viden og derigennem skabe frihed og befrielse.

Ichazo var den første, som i 1956 relaterede personkarakteristik til Enneagrammet, idet han byggede en relation mellem de syv dødssynder og Enneagrammet. Dertil introducerede han ligeledes typernes dyder, fixeringer og ”Holy Ideas” (hellig sandhed). Han etablere ligeledes i fortsættelse af blandt andet Gurdjieffs arbejde, tankerne om krop, hjerte og hoved til Enneagrammet, hvilket er starten på forståelsen af triaderne.

Oscar Ichazo betragtes af mange som faderen til det moderne Enneagram, og hans mest berømte elev er Claudio Naranjo.


Claudio Naranjo var antropolog og psykiater, og han blev det moderne Enneagrams ”moder”, idet han videreudviklede Oscars Ichazos tanker og satte dem i relation til moderne psykologi ved blandt andet at inddrage Sigmund Freud inden for psykologien i beskrivelsen af Enneagrammet.


I 1969 underviste Oscar Ichazo og Claudio Naranjo sammen en gruppe amerikanske studerende i Chile. En af eleverne var præsten Robert Ochs, som viderebringer tankerne om Enneagrammet til blandt andet Don Richard Riso, som i 1971 begynder at undersøge Enneagrammet nærmere.

Don Richard Riso har sammen med Russ Hudson skrevet bogen ”Enneagrammets visdom”, som i dag er min helt store lærebog.

Russ Hudson er eneste nulevende. Læs mere https://russhudson.com/

Don Richard Rico


Don Richard Riso  (1946-2012) var en af ​​hovedforskerne i Enneagrammet. En internationalt anerkendt autoritet og den mest publicerede og sælgende forfatter,

Han var præsident for Enneagram Personality Types, Inc. og grundlægger af Enneagram Institute.

I mere end tredive år underviste Don Richard Rico i Enneagrammet, og havde en banebrydende og revolutionær tilgang til "ego" psykologien. Han opdagede udviklingsniveauerne i 1977.


Hans bøger er oversat til engelsk, tysk, italiensk, japansk, kinesisk, koreansk, spansk og fransk.