Intuitiv coaching

Jeg bruger min intuition professionelt i min coaching og i min rådgivning.

Som mastercoach har jeg bl.a. specialiseret mig i intuitiv coaching. 


Når jeg møder mennesker, der er personlig udfordret, er intuition for mig fornemmelser for helheder og årsagssammenhænge.

Jeg har ofte en fornemmelse for andres udfordringer og forhindringer, når de begynder at fortælle. Det kommer til mig som korte sætninger. 

Som ganske ung følte, at min uddannelsesretning var ufravigelig på det tidspunkt. Jeg vidste, jeg skulle være socialrådgiver. 

Som socialrådgiver har intuitionen ubevidst ledet og støttet mig i min interesse og læringen om at problemafklare, analysere og

problemløse.

I dag som mastercoach er jeg langt mere bevidst om min intuition, og hvordan jeg bruger den. 


Det er vigtigt for mig at gøre opmærksom på, at jeg hverken kan læse andres tanker eller forudsige fremtiden. Jeg er heller ikke en kanal fra det hinsides.

Jeg bruger min intuitive sans i forhold til at fokusere og være nysgerrig på de evt. signaler, der kommer til mig for at undersøge om, og hvordan det giver mening hos den anden part.

Jeg er meget bevidst om, at det kan være en erkendelsesmæssig problemstilling, som kræver en proces, og derfor ikke umiddelbart giver mening.


Som intuitiv coach har jeg fokus på, hvad der leder dig i livet.

Jeg bruger samtidigt min viden fra Enneagrammet.

unsplash