Enneagrammet og de 9 persontyper benyttes som redskab i forhold til personlig udvikling.

Er du nysgerrig på Enneagrammet og hvilken persontype, du relaterer dig til?


Enneagrammet er en videnskab, der sigter mod at forstå mennesket fuldt ud.  

Enneagrammet giver os et indblik i baggrunden for, at vi mennesker opfører os, som vi gør. 

Det er en form for katalog over menneskelig adfærd. På en gang simpelt og enkelt, men samtidig enorm komplekst.


Enneagrammet er ældgammelt og bygger på naturlove, som løbende er videreudviklet op gennem evolutionen, bl.a. inspireret af Freud, der både var læge og psykolog.   


At kende hvilken type i Enneagrammet, vi primært relaterer os til,  er dog ikke det endelige mål, jf. nedenfor. 

Niveauerne i Enneagrammet:

Enneagrammet beskriver 9 forskellige personlighedstyper i 9 forskellige niveauer, jf. billedet ovenfor. 

Typerne tager sig forskelligt ud, afhængigt af hvilke niveau, de befinder sig på (som lag i en lagkage). Vi kalder det niveauerne for selvindsigt. Vi taler om de lave niveauer, mellemniveauerne og de høje niveauer.

De høje niveauer er de sunde niveauer at befinde sig på. Her er vi rimelig i balance. Vi trives.  

Vi befinder os som regel i mellem niveauer, når vi er presset og/eller ikke er bevidste om vores adfærdsmønstre.

Udadtil virker det som om vi fungerer, men indadtil kan vi føle os pressede. 

På mellemniverauerne træder vores types "benspænd" tydeligere frem, idet vores tanker og adfærd er mere automatiserede.

Befinder vi os på de helt lave niveauer har vi sværere ved at fungere i hverdagen. Her kræver det professionel behandling. 


"Vingerne" i Enneagrammet:

Typerne lader sig også påvirke af deres "nabo" typer. Det betyder, at vi er ikke helt "rene" i vores type. Vi blander os med nabotyperne. Det kaldes for "vinger".


"Instinkter og undertyper" i Enneagrammet:

Det kan umiddelbart være svær at finde hvilken type, vi realterer os til, da der - udover "vingerne" og niveauerne - er forskellige varianter af hver type.

Vi taler om 3 varianter af hver type, ialt 27 undertyper. 

Undertyperne er et resultat af vores basale instinker. De er ens for alle typer, og inddeles i 3 grupper.

Instinkterne er nogle primitive og urgamle "drivere", der går forud for vores fornuft og tænkende hjerne. 

Et af instinkterne sørger for vores basale overlevelse.

Et andet instinkt sørger for, at vi reproducerer os selv og dermed holder vores art i live art.

Det tredje instinkt handler om evnen til at indgå i fællesskaber, da vi ved, vi er for sårbare alene.  

De er sjældent  sideordnede, hvilket er det optimale. Jo mere vi er i balance, jo mere sideordnede er vores instinkter.

Instinkterne rangeres typisk, hvor et er det primære instinkt og et er det blinde instinkt. Derfor tager typerne sig forskelligt ud.


"Vores udviklingsvej"

Vi indeholder noget fra alle typer, men vi relaterer os primært til en type, og det gør vi hele livet.

Hver af typerne repræsenterer nogle forskellige kompetencer og potentialer, men samtidigt også hver især nogle udfordringer.


Hvis vi er vågne og nærværende og bevidste om vores mønstre og overbevisninger mv. kan vi agere og navigere langt mere smidigt, selvkærligt og afbalanceret i vores type, da de begrænsede mønstre og overbevisninger fylder langt mindre. 


Det primære mål er ikke selve læringen om de 9 typer og deres karikerede adfærd. Det er en del af vejen, men det er ikke målet i sig selv.

Det handler om, at du opnår tilstrækkelig selvindsigt og accept af dig selv, så du stille og roligt bliver et mere vågent menneske, der ikke er styret af gamle vaner, frygt, bekymring, automatiske reaktioner og impulsiv adfærd.

Det handler om at øge din bevidsthed, så du kan træde ud af din egen skygge og holde op med at stå i vejen for dig selv.

En af de store gaver i Enneagrammet er netop at vise dig, hvordan gamle og til tider fastlåste mønstre og indre dialog er den største forhindring i dit liv til forhold til at kunne leve et frit og autentisk liv, hvor du udlever dit fulde potentiale.


"Vores Ego" forsvarer os og presser os

Enneagrammet bygger bl.a. på den Freudianske antagelse om, at alle mennesker har et ”Ego”. 

”Ego´et” er en forsvarsmekanisme. Den forsøger at beskytte os livet igennem. Den motiverede os tidligt i livet til at mestre helt særlige kvaliteter og kompetencer i forsøg på at beskytte os mod det vi står i og den frygt, vi ubevidst oplever. Denne beskyttelse bliver en slags skjold eller "frakke" vi tager på for at værne os imod omverdenen.

Det er det, vi kalder vores tillærte personlighed.  

Vores ”Ego” viser sig bl.a. i form af en indre kritisk stemme, som forsøger at fastholde os i vores indre regler, mønstre og overbevisninger, som vi har tillært os gennem vores opvækst.


Udfordringen er, at visse mønstre og overbevisninger over tid forældres og dermed ikke gavner os længere. De gavner os ikke længere, da situationen i dag er forandret.

De vil over tid presse os, måske provokere os. Det udvikler sig måske til en stressfaktor, angst eller depression. De kan få os til at føle os utrygge, fastlåste og ufrie. Følelsen af at mangle gnist og glæde.   

 

Enneagrammet hjælper os til at forstå, hvordan vi løsner vores Ego-strukturer, og lever mere i integritet med vores indre sandhed. 

Apropos frygt - Der findes forskellige former for grundfrygt, og hver personlighedstype i Enneagrammet er defineret med hver sin grundfrygt. 

Hver type har med udgangspunktet i typens specifikke grundfrygt sin specifikke udviklingsvej.

Pilene eller strengene i Ennagrammet indikerer hvilken retning,  vi bevæger os, henholdsvis under pres og når vi udvikler os.  

Typerne i Enneagrammet


Nedenfor et udpluk fra hver af typernes iboende kompetencer på mellem niveau.

Overskrifterne beskriver nogle karakteristika for hver af typerne.

Typernes udfordringer og faldgrupper er ikke direkte oplistet her.

Type 1 - Perfektionisten, idealisten, underviseren, mentoren, advokaten, "politibetjenten".

1´ere er optaget af at ting bliver gjort ordentlig og korrekt, de har høje standarder, de bryder sig ikke om uorden. De er hårdtarbejdende, pligtopfyldende, samvittighedsfulde, velorganiserede og disciplinerede. De er meget omhyggelige, punktlige og detaljeorienteret.

De motiveres af orden, struktur, standarder, forudsigelighed, retningslinjer, disciplin og kvalitet.


Type 2 – Den betænksomme hjælper, giveren, tjeneren, samaritaneren, "martyren"

2´ere kommer med det reneste budskab, som er kærlighed. De kaldes den betænksomme hjælper eller giveren. 2´ere er ofte meget udadvendte og sociale mennesker.

2´ere fremstår som omsorgsfulde og medfølende, de er gode til at mærke stemninger og hvordan andre har det, de er betænksomme, støttende, taler og lytter med empati, stiller gerne spørgsmål til andres velbefindende. Deres omsorg for andre gør, at de ofte bliver involveret i andres håb, drømme og behov.


Type 3 - Udretteren, entreprenørtypen, den resultatorienterede, performeren, "arbejdsnarkomanen".

3´ere er mennesker med ambitioner om at være den bedste. De er ofte succesfulde, men de arbejder også benhårdt for at det lykkes. De laver ofte ”to do” lister og er tidsoptimister, ser muligheder, er energiske, effektive, strategiske, målrettede og optimerende i forhold til ”working smarter, not hardere".

De udstråler selvsikkerhed. De er klædt på til succes, og omgiver sig gerne med statussymboler.

De taler overbevisende og opmuntrende. De er tillidsvækkende og omstillingsparate.

  

Type 4 – Individualisten, kunstneren, den kreative, romantikeren, ”Drama queen”

4´ere er udtryksfulde. De ønsker et personligt præg.

I deres kommunikation taler de ud fra følelserne og humøret i dette øjeblik. De er optaget af intense oplevelser og dybe følelser. De er beriget med en ekstra dimension i livet. De ser verden anderledes abstrakt og med langt flere nuancer, 

Nogle går stille med dørene, hvor andre har brug for at udtrykke disse stærke følelser. De er derfor oftest kreative og skabende, poetiske, kunstneriske, litterære, musikalske mv.

De beundres af andre, når de evner at formidle deres indre rigdom, og dermed røre noget i andre.


TYPE 5 – Iagttageren, tænkeren, udforskeren, specialisten, eksperten, "nørden". 

5´ere identificerer sig med deres viden og videnskab. De har mest tillid til det, der kan forklares eller bevises. De er meget rationelle og logisk tænkende. De bryder sig ikke om at blive overrasket. De er åbne, undersøgende, nysgerrige og fordomsfri for hele tiden at blive klogere og mere nuancerede. De bruger meget tid på at iagttage og reflektere. 5´ere ønsker mere end nogle andre at finde ud af, hvorfor tingene er, som de er. De undrer sig, stiller spørgsmål og fordyber sig.

De vil gerne være sammen med andre om at udveksle viden og ideer. Det er for dem det kærlige. De kommunikerer ofte på et intellektuelt højt plan.


Type 6 – Skeptikeren, loyalisten, realisten, vogteren, spejderen, problemløseren, "den kritiske".

6´ere har en undersøgende tilgang til livet. De stiller mange spørgsmål for at være forberedt og forudseende. De overtænker og bekymrer sig let.  

De er derfor meget fornuftige, forsigtige og eftertænksomme, tjekker ting, undrer sig, er grundige og prøver at regne ting ud, lægge planer, forberede sig. De har brug for et sikkert fundament. De tiltrækkes derfor af normalitet, afgrænsede systemer, forudsigelighed, struktur, veldefinerede rammer og klare retningslinjer. De trives med vaner, rutiner og klare svar. De bryder sig ikke om pludselige forandringer og for mange valgmuligheder. De er disciplinerede, praktiske og forudser ofte mulige problemer, før de opstår. 

6´erne er meget venlige, loyale, trofaste, stabile og pålidelige, og forsøger at opbygge sammenhæng og stabilitet i deres liv. De er både varme, humoristiske og hengivne overfor de mennesker, de knytter sig til. De motiveres af tryghed, fællesskab og sammenhold.


Type 7 – Eventyreren, livsnyderen, entusiasten, entertaineren, "klovnen".

7´ere har et ønske om at være glad, fri, tilfreds og fyldt op. De er livsnydere. De er insisterende på at se det gode og positive i livet.

De er sociale og nyder selskab. De er underholdende af natur og tager ikke sig selv alt for alvorligt.

De er optimistiske og impulsive. De er kvikke, nysgerrige, igangsættende, spontane og risikovillige. De får ustandselig nye idéer. De fylder rummet med energi og tempo. De har et stort behov for stimuli og inspiration. De kaldes bl.a. eventyrere, fordi de jagter særlige øjeblikke. De lever som regel livet i ”overhandlingsbanen”.


Type 8 – Frontkæmperen, udfordreren, lederen, beskytteren, "magthaveren"

8´ere har en stærk udstråling. Andre lægger uundgåelig mærke til dem. De er talende, ærlige og ligefremme. De siger tingene, som de er. De har en enorm energi, vitalitet og viljestyrke, som de bruger til enten at skabe forandringer med eller sætte deres præg med. De er selvstændige, beslutningsdygtige og har naturlige lederegenskaber.


Type 9 – Fredselskeren, healeren, mægleren, den tilpassede, dagdrømmeren, "den anonyme"

9´ere er hensynsfulde, tålmodige, rummelige, respektfulde og overbærende, da de ser tingene fra flere perspektiver. De er optaget af at søge enighed og skabe fred og harmoni, både indeni og omkring sig. De er gode til at mægle mellem stridende parter og forsøger generelt at udglatte oprørte situationer. De er ofte meget imødekommende og positivt indstillet.