Enneagrammet

- Vejen til at kende vores persontype


Jeg er uddannet Enneagram Coach hos Sofia Manning. 

Jeg bruger Enneagrammet som forståelsesgrundlag, som et baggrundstæppe.


Enneagrammet er et værktøj til at få indblik i baggrunden for, at vi mennesker opfører os som vi gør.

Det er en form for katalog over menneskelig adfærd.  


Den beskriver 9 forskellige personlighedstyper i 9 forskellige niveauer. 

Vi indeholder noget fra alle typer, men vi relaterer os primært til en type, og det gør vi hele livet.

Hver af typerne repræsenterer nogle forskellige kompetencer og potentialer, men samtidigt også hver i sær nogle udfordringer. Udfordringer, der spænder ben for os i hverdagen, hvis ikke vi er "vågne" og nærværende.


Det kan umiddelbart være svær at finde vores type, da der er forskellige varianter af hver type (undertyper).

Samtidig lader vi os påvirke af vores "nabo" typer. Det betyder at vi er ikke helt "rene" i vores type. 


Typerne er også forskellige afhængigt af hvilke niveau, de befinder sig på (som lag i en lagkage). Vi kalder det niveauerne for selvindsigt. Vi taler om de lave niveauer, mellemniveauerne og de høje niveauer. 

Det betyder, at typernes forskellighed afhænger af niveauet for selvindsigt, og graden af pres. 

De høje niveauer er de sunde niveauer at befinde sig på.  

Vi befinder os som regel i mellem eller på de lave niveauer, når vi er presset og/eller ikke er bevidste om vores adfærdsmønstre. Her træder vores types "benspænd" tydeligere frem, idet vores tanker og adfærd er mere automatiserede.


Hvis vi er vågne og nærværende og bevidste om vores mønstre og overbevisninger mv. kan vi agere og navigere langt mere smidigt, selvkærligt og afbalanceret i vores type, da de begrænsede mønstre og overbevisninger fylder langt mindre. 


For hver type findes en særlig udviklingsvej. 

Enneagrammet er flere tusinde år gammelt, og bygger på den Freudianske antagelse om, at alle mennesker har et ”Ego”. 

”Ego´et” er en forsvarsmekanisme. Den forsøger at beskytte os livet igennem. Den motiverede os tidligt i livet til at udvikle helt særlige kvaliteter og kompetencer i forsøg på at beskytte os mod den frygt, vi oplever.

Ego´et udgør dermed vores personlighed.


Der findes forskellige former for grundfrygt, og hver personlighedstype er defineret med hver sin grundfrygt.


Vores ”Ego” viser sig bl.a. i form af vores indre kritiske stemme, som forsøger at fastholde os i vores indre regler, mønstre og overbevisninger, som vi har tillært os gennem vores opvækst.


Udfordringen er, at visse mønstre og overbevisninger over tid forældres og dermed ikke gavner os længere. De gavner os ikke længere, da situationen i dag er forandret.

De vil presse os. Det udvikler sig måske til en stressfaktor. De får os til at føle os fastlåste og ufrie. Følelsen af at mangle gnist og glæde.   

 

Enneagrammet hjælper os til at forstå, hvordan vi løsner vores Ego-strukturer, og lever mere i integritet med vores indre sandhed.  

Typerne i Enneagrammet


Udpluk fra hver af typernes potentialer på mellem niveauerne.

Typernes udfordringer er ikke oplistet her. 


Type 8 – Frontkæmperen, udfordreren, lederen, beskytteren, magthaveren

8´ere har en stærk udstråling. Andre lægger uundgåelig mærke til dem. De er talende, ærlige og ligefremme. De siger tingene, som de er. De har en enorm energi, vitalitet og viljestyrke, som de bruger til enten at skabe forandringer med eller sætte deres præg med. De er selvstændige, beslutningsdygtige og har naturlige lederegenskaber.


Type 9 – Fredselskeren, healeren, mægleren, den tilpassede, den anonyme, dagdrømmeren

9´ere er hensynsfulde, tålmodige, rummelige, respektfulde og overbærende, da de ser tingene fra flere perspektiver. De er optaget af at søge enighed og skabe fred og harmoni, både indeni og omkring sig. De er gode til at mægle mellem stridende parter og forsøger generelt at udglatte oprørte situationer. De er ofte meget imødekommende og positivt indstillet.


Type 1 - Perfektionisten, idealisten, underviseren, mentoren, advokaten.

1´ere er optaget af at ting bliver gjort ordentlig og korrekt, de har høje standarder, de bryder sig ikke om uorden. De er hårdtarbejdende, pligtopfyldende, samvittighedsfulde, velorganiserede og disciplinerede. De er meget omhyggelige, punktlige og detaljeorienteret.

De motiveres af orden, struktur, standarder, forudsigelighed, retningslinjer, disciplin og kvalitet.


Type 2 – Den betænksomme hjælper, giveren, tjeneren, samaritaneren, martyren

2´ere kommer med det reneste budskab, som er kærlighed. De kaldes den betænksomme hjælper eller giveren. 2´ere er ofte meget udadvendte og sociale mennesker.

2´ere fremstår som omsorgsfulde og medfølende, de er gode til at mærke stemninger og hvordan andre har det, de er betænksomme, støttende, taler og lytter med empati, stiller gerne spørgsmål til andres velbefindende. Deres omsorg for andre gør, at de ofte bliver involveret i andres håb, drømme og behov.


Type 3 - "Udretteren", entreprenørtypen, den resultatorienterede, performeren, arbejdsnarkomanen.

3´ere er mennesker med ambitioner om at være den bedste. De er ofte succesfulde, men de arbejder også benhårdt for at det lykkes. De laver ofte ”to do” lister og er tidsoptimister, ser muligheder, er energiske, effektive, strategiske, målrettede og optimerende (”working” smartere).

De udstråler selvsikkerhed. De er klædt på til succes, og omgiver sig gerne med statussymboler.

De taler overbevisende og opmuntrende. De er tillidsvækkende og omstillingsparate.

  

Type 4 – Individualisten, kunstneren, den kreative, romantikeren, ”Drama queen”

4´ere er udtryksfulde. De ønsker et personligt præg.

I deres kommunikation taler de ud fra følelserne og humøret i dette øjeblik. De er optaget af intense oplevelser og dybe følelser. De er beriget med en ekstra dimension i livet. De ser verden anderledes abstrakt og med langt flere nuancer, 

Nogle går stille med dørene, hvor andre har brug for at udtrykke disse stærke følelser. De er derfor oftest kreative og skabende, poetiske, kunstneriske, litterære, musikalske mv.

De beundres af andre, når de evner at formidle deres indre rigdom, og dermed røre noget i andre.


TYPE 5 – Iagttageren, tænkeren, udforskeren, specialisten, eksperten, "nørden". 

5´ere identificerer sig med deres viden. De har mest tillid til det, der kan forklares eller bevises. De er meget rationelle og logisk tænkende. De bryder sig ikke om at blive overrasket. De er åbne, undersøgende, nysgerrige og fordomsfri for hele tiden at blive klogere og mere nuancerede. De bruger meget tid på at iagttage og reflektere. 5´ere ønsker mere end nogle andre at finde ud af, hvorfor tingene er, som de er. De undrer sig, stiller spørgsmål og fordyber sig.

De vil gerne være sammen med andre om at udveksle viden og ideer. Det er for dem det kærlige. De kommunikerer ofte på et intellektuelt højt plan.


Type 6 – Skeptikeren, loyalisten, realisten, vogteren, spejderen, problemløseren

6´ere har en undersøgende tilgang til livet. De stiller mange spørgsmål for at være forberedt og forudseende. De overtænker og bekymrer sig let.  

De er derfor meget fornuftige, forsigtige og eftertænksomme, tjekker ting, undrer sig, er grundige og prøver at regne ting ud, lægge planer, forberede sig. De har brug for et sikkert fundament. De tiltrækkes derfor af normalitet, afgrænsede systemer, forudsigelighed, struktur, veldefinerede rammer og klare retningslinjer. De trives med vaner, rutiner og klare svar. De bryder sig ikke om pludselige forandringer og for mange valgmuligheder. De er disciplinerede, praktiske og forudser ofte mulige problemer, før de opstår. 

6´erne er meget venlige, loyale, trofaste, stabile og pålidelige, og forsøger at opbygge sammenhæng og stabilitet i deres liv. De er både varme, humoristiske og hengivne overfor de mennesker, de knytter sig til. De motiveres af tryghed, fællesskab og sammenhold.


Type 7 – Eventyreren, livsnyderen, entusiasten, entertaineren, "klovnen".

7´ere har et ønske om at være glad, fri, tilfreds og fyldt op. De er livsnydere. De er insisterende på at se det gode og positive i livet.

De er sociale og nyder selskab. De er underholdende af natur og tager ikke sig selv alt for alvorligt.

De er optimistiske og impulsive. De er kvikke, nysgerrige, igangsættende, spontane og risikovillige. De får ustandselig nye idéer. De fylder rummet med energi og tempo. De har et stort behov for stimuli og inspiration. De kaldes bl.a. eventyrere, fordi de jagter særlige øjeblikke. De lever som regel livet i ”overhandlingsbanen”.